Terug

Privacy en veiligheid

Uw bedrijfsgegevens, contactgegevens, persoonsgegevens worden door Horecahome.nl opgenomen in het klantenbestand. Deze gegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder ook het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Horecahome.nl valt. Indien u dit niet wenst, kunt u dit steeds schriftelijk aan ons laten weten per e-mail.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend door Horecahome.nl gebruikt en zullen nooit aan derden worden verstrekt. Voor reacties op ons privacybeleid of voor de wijziging en/of inzage van uw gegevens kunt u ook terecht bij ons.

 

Privacy op internet

Tijdens een bezoek aan onze website wordt uw ip-adres herkend en zo mogelijk de domeinnaam en de site of e-mail van herkomst. Horecahome.nl bewaart en gebruikt deze gegevens niet als individuele bedrijfsgegevens, maar slechts om de navigatie, bezochte pagina's en bestelde artikelen van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website te optimaliseren. Om onze dienstverlening te verbeteren maken wij beperkt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij bezoek aan onze site op uw computer wordt geplaatst om informatie over uw bezoek te registreren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw browserinstellingen.

E-mailadressen

Uw zakelijk e-mailadres wordt uitsluitend in ons systeem bewaard als dit rechtstreeks aan ons doorgegeven wordt. We gebruiken dit e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is doorgegeven en verder voor andere marketing- of servicedoeleinden indien hier toestemming voor is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in elke commercile e-mailcampagne die u van Horecahome.nl ontvangt. U kunt dit ook via telefoon of e-mail aan ons meedelen op het hierboven vermelde adres. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit voor commercieel gebruik verstrekt aan derden.

Bedrijfs- en contactpersoonsinformatie

Horecahome.nl bewaart alle bedrijfs- en contactpersoonsinformatie die u vrijwillig aan ons verstrekt via deze site. Deze informatie wordt gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als u ons via onze site uw postadres of telefoonnummer meedeelt kunt u periodiek mailings en catalogi van ons ontvangen. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u hiervoor contact opnemen met de afdeling Klantenservice op het hierboven vermelde adres.

Wijzigen van uw gegevens

Wij stellen het op prijs, als u melding maakt van eventueel onjuiste klantinformatie, zodat wij u in de toekomst op correcte wijze kunnen benaderen.